Gezinnen

section-f56f92a

U kunt contact met mij opnemen wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:

  • gedrags- en/of emotionele problemen, zoals agressie, angst, teruggetrokken gedrag, opstandig gedrag en woede-uitbarstingen;
  • u het gevoel heeft dat u de connectie met uw kind bent verloren;
  • uw kind een moeilijke start in het leven heeft gehad, zoals een moeizame zwangerschap of bevalling en/of medische complicaties;
  • wanneer het door emotionele of psychische problemen bij één of beide ouders of verzorgers moeilijk is om een goede band op te bouwen met uw kind;
  • gedrag- en/of emotionele problemen na plaatsing in een pleeg- of adoptiegezin, ook als het kind nog heel jong was;
  • ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind of binnen uw gezin, zoals ziekte, verhuizingen, echtscheiding, verlieservaringen, rouw (bijvoorbeeld na het overlijden van een familielid) of pestervaringen.

Ouders en verzorgers zijn de meest aangewezen personen om het kind te helpen meer basisvertrouwen te ontwikkelen. Kinderen die veilig gehecht zijn ontwikkelen meer zelfvertrouwen en voelen dat ze de moeite waard zijn. Ze weten dat ze kunnen rekenen op de steun van hun ouders en verzorgers. Heeft een kind voldoende basisvertrouwen ontwikkeld, dan geeft dat rust en ontspanning. Uw kind kan zich dan (weer) toevertrouwen en overgeven aan uw verzorging. Vanuit een veilige hechting kunnen kinderen zich tevens hechten aan anderen. Een veilige hechting heeft een positief effect op alle ontwikkelingsgebieden, waardoor gedrags- en emotionele problemen afnemen en het kind meer veerkracht ontwikkelt. Veerkrachtige kinderen reageren flexibel op problemen en spanningen, tonen hun emoties, maar zijn ook in staat deze een plek te geven en zich aan te passen. Ze zijn creatief en volhardend in het vinden van oplossingen. Hechting is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en verdere ‘vorming’ van een kind.

Soms gaat er in dit proces iets mis. Ook kan het zijn dat een kind juist een gunstige start van zijn leven heeft gehad en al wel basisvertrouwen ontwikkeld heeft. Door verschillende redenen kan het gebeuren dat het basisvertrouwen van het kind beschadigd raakt. Als de ouders bijvoorbeeld gaan scheiden.
Graag kijk ik dan met ouders en verzorgers naar wat nodig is om dit basisvertrouwen te herstellen, zodat vertrouwen en plezier in het samenzijn weer voorop komt te staan.

https://anitavenderbosch.nl/wp-content/uploads/2022/11/Voorwie-500x630.png
section-40f4532

Wil je meer weten?

Ik kan me voorstellen dat je graag eerst persoonlijk kennismaakt met mij om te kijken of ik iets voor jullie gezin kan betekenen. Een vrijblijvende kennismaking is uiteraard mogelijk. Als je contact met mij opneemt plannen we op korte termijn een gesprek in!

Neem contact met mij op!